Reptilian Irkı ve Gizemli Türleri ! Draco, Reptoid, Hybrid ve Griler / S2-B3


REPTİLİANLAR SEZON 2 BÖLÜM 3
Reptilianlar dünya üzerinde varlığını gün geçtikçe hissettirmeye ve bir şekilde
daha yoğuhnlaştırarak paranormal frekans bozumu görüntüleri vermeye başladılar. Belki bu, günümüzde ışık altına çıkabilmek
ve insanlara negatif enerji yani korku hissi vererek beslenmek amacıyla uyguladıkları
bir yöntem olarak karşımızda duruyor. Daha önceki videolarımızda bir çok kez
çevrenizi gözlemleyin, insanların duruş bakış ve reaksiyonlarını inceleyin, bazen
başka birşeyle ilgileniyormuş gibi yaparak o an ortamınızda olan kişilerin daha rahat
form ve davranış bozumuna gireceğini dile getirmiştim. Bununla alakalı olarak bir çok mesaj ve
video gönderdiniz instagram hesabımız üzerinden hepinize teşekkür ederim, görmüş ve anlamış
oldum ki bir çok kişi reel anlamda bu göz değişimlerini ve davranışsal reaksiyon
bozumlarına tanık oluyor. Şimdi karşınızda cereyan eden bu etkilere
karşı neler yapacağınızı daha iyi ve güvenli bir duruş sergileyeceğinizi öğrendiğinizi
düşünüyorum. Özellikle 1. sezon videolarımızın altına yapılan binlerce
yorumun kısmen de doğru tanımlamalara sahip olduğunu söyleyebilirim, öncelikle şunu
belirlemeliyiz değerli arkadaşlar yapmış olduğum değerlendirme ve incelemelerim sonucunda
daha önce de söylediğim gibi Reptilian’ların Cin’lerden farklı bir kavimn olduğunu düşünüyorum,
boyut ve frekans değiştiren bir tür, elbette ki insanlar içerisine somut birer varlık olarak
değil birer boyutsal frekanssal yani ruhani varlık olarak yerleşebildiğini sizlere
belirtmeliyim, ki somut bir varlık olarak yerleştiğini söyleyen bir çok yorum vardı,
bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabi bu durum emin olunuz ki kendi seçimleri
ile olmuyor, biz insanların izin vermesiyle veya içine düştüğümüz negatif inançların
veya bizleri negatifliğe sürükleyen davranışlarımız ve inançlarımız sebebiyle buna otomatik
man izin veriyoruz ve elverişlilik anlamında oldukça kolaylaşıyoruz. Hatırlayın ayet ne diyordu
“Her kim Rahman olan Allah’ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.” Zuhruf Suresi 36. Ayet
Fakat negatifizasyon etkenler altında olmadığımız, davranışlarımız ve inancımız sayesinde
ise korunmamız çok daha olası oluyor. Unutmayalım ki yüce yaratanın koruması
herşeyden çok daha üstün ve güçlüdür. Tabi yine belirtmemiz gereken bir nokta daha
var, bazen bizler arasında öyle iletişimler yaşanıyor ki, öncelikle bunun sebebi enerjisel
ve bilinçsel yükseklikle alakalı bir durum, bu tip kişilerle iletişim kurabiliyor ve
kendilerine ait bilgileri aktarmaları için bu kişileri seçiyorlar ve bu kişiler kendi
bilinçsel ve enerjisel yükseklikleri birçok sorunu ortadan kaldırabiliyor ve tümüyle
duyusal bir alışveriş olma imkanı bulunabiliyor. Şu olayı bir inceleyelim:
Sunucu Londra’daki Sky News’de terör haberleri bildirirken yanıp sönen gözleriyle biraz
sorun yaşıyor. Biliniz ki Reptoidler kameralarla ortaya çıkabilir
… Sürüngenler göz yanılsaması için sıvı
kristal holografik teknoloji kullanırlar. NWO Gündemini gerçekleştirmek için stratejik
yerlere melezler ve Klonlar yerleştirilmiştir. Uyanmak! Sürüngenler, anlayıştaki sınırlamalarımız
nedeniyle yanlış anlaşılmış bir ırktır. Bu görüntüde inanılmaz bir sıvı kristal arızası
yaşanıyor! Sürüngenler gerçek formlarını gizlemek
için Likit Kristal Holografi Teknolojisini kullanırlar … İnsan duyularımızın ulaşamayacağı
daha düşük bir frekansta çalışırlar. Geçtiğimiz 1. sezonda yaptığımız bazı tanımlamaları
güncelleştirip yeni bilgiler ile sizlerle paylaşmak ve üzeri kapalı yada karanlık
olan bu konuyu biraz daha aydınlatma niyetindeyim. REPTOİTLER
Biraz reptoitlerden bahsedelim. Karşılaşmalara dayanarak, en yaygın iki
tip olarak belirlenmiştir. – iki ayaklı tipler ve dik yürüyen reptoidler
bildirilmiştir. En yaygın üç tür olarak ise:
1. Reptoidler (Reptilian-Humanoids). 2. Kanatlı Draco reptoidleri ve üstleri Draco
Prime reptoidleri. 3. Sürüngen – Gri melezler. Çoğunlukla, klasik reptoid tip 1, genelde
ele alacağımız modeldir. Not: Reptoid türler bu üç türe ayrılmakla
birlikte, hemen hemen hepsi bir çok ortak fiziksel özelliklere sahiptir, bu nedenle
türler arasındaki net tanımlamayı zorlaştırmaktadır. REPTOIDS
Reptoidlerin boyu 1.60 ila 2.70 cm arasında değişir. Güçlü kollara ve bacaklara sahip zayıf,
sağlam gövdeleri vardır. Üç uzun parmağı ve karşıt bir başparmağı
olan uzun kolları var. Ayaklarının üç ayak parmağı ve bir dördüncü
olmak üzere ayak bileği arkasına doğru uzanır. Pençeleri kısadır. ve Üst gövdelerinde göbekleri yoktur. Genellikle yeşilimsi kahverengi renkte pullu
bir cilde sahiptirler. Bazılarında koyu yeşil renkli kuşaklar
da vardır. Sırtlarında, uyluklarında ve üst kollarındaki
pullar (veya bağırsaklar) genellikle büyüktür. Elleri, karnı ve yüzü daha küçük ölçeklerle
kaplıdır ve daha fazla esneklik sağlar. Geniş dudaksız ağızları vardır ve çoğunun
köpek dişleri dahil olmak üzere farklı tipte dişlere sahip oldukları bildirilmektedir. Reptoidler, dikey yarık göz bebekleri olan
büyük siyah gözlere veya alev renkli dikey yarık göz bebekleriyle kısmen beyaz gözlere
sahiptir. Başları hafif konik şekildedir ve kaşlarından
arka eğimli kafatasları boyunca başlarının arkasına doğru uzanan iki kemik çıkıntısı
vardır. Reptoidlerin gözleri arasında köprü yok
gibi görünüyor. Burun açıklıkları küçük, düzleştirilmiş
bir burnun sonundadır ve V oluşumunda yukarı doğru eğimli iki küçük yarık olarak
tanımlanır. Bazı tecrübelerde, kulakların olması beklenen
yerlerde küçük açıklıklar olduğunu, ancak insanın başının yanından uzanan
et kıvrımları görmediğini bildirmiştir. Sürüngen varlıklarının vücut veya sakalları
yoktur. Görgü tanıkları nadiren, çenelerinin
altında ince, etli dikenli sürüngen varlıkları gözlemledi. Uzaktan, dikenler genellikle
sakal olarak yanlış tanımlanmıştır. Kuyruklu ve kuyruksuz reptoidler de yıllar
içinde defalarca kez bildirilmiştir. Kuyruklar boyut olarak değişmekte ve genellikle
yerden uzak tutulduğu görülür. Posteriorları ya bir insanınki gibidir,
boşaltım organını koruyan dikey bir yarık ya da omurganın tabanından üst uyluk bölgesine
uzanan yuvarlak bir kas çıkıntısından oluşur. Cinsel organları gövdenin tabanında bulunan
dikey bir yarıkta gizlenir ismi ise kloaka’dır. fiziksel temas yaşanan bir çok bildirimler
olmuştur ve kolluk kuvvetlerinde tutanakları mevcuttur, bu tanımlamalara göre cinsel
ilişki yaşadıklarını iddia eden kadınlar erkek reptoidleri yumuşak çuvallanmış
bir skrotum bulunmayan bir penise sahip olduklarını tanımlamışlardır. DRACOLARA GEÇELİM
Genellikle 2.10 İLA 3.60 CM boy aralığında olan Draco reptoidlerinin, reptoid hiyerarşisinin
kraliyet elitistleri olduğu bildirilmiştir. Diğer reptoid tiplerinden çok daha az görülürler. Draco görünüşte Reptoid’e benzer, ancak
bazı farklı fiziksel özellikleri vardır. Draco’lar kanatlıdır. Bu kanatlar, arkalarından çıkıntı yapan
uzun, ince kemikli dikenler veya kaburgalardan yapılmıştır. Kaburgalar, kösele, siyahımsı kahverengi
bir deri ile bitişiktir. Kanatlar genellikle geri çekilmiş pozisyondadır. Yazar John Keel ‘MothMan Prophecies’i incelemenizi
öneririm. Birkaç temasta, insanlar sürüngen görünümlü
varlıkları omuzlarına ve sırtlarına batırılmış pelerinler gördüler. Pelerinler, Dracos kanatlarını kaplamak
için özel olarak tasarlanmış bir giysi parçası olabilir veya geri çekilmiş, koyu
deri kanatları, omuzları ve sırtları boyunca ve altlarında uçuşan kumaş benzeri bir
malzeme gibi görünebilir. Tabi frekanssal boulumu çok zor olduğundan
görebilen kişi sayısı oldukça az olmasına rağmen, rüyasal deneyimlerde temaslar olmuş
olup, insanlara yapılan astral ameliyatlarda yönetici konumunda resmedilmiş ve görülmüştür. Draco varlıkların hakkında görgü tanıklarının
en çok vurguladığı nokta boynuzlarının olmasıdır. Bunlar hafif konik başları boyunca uzanan
uzun, kemikli çıkıntılar olabilir veya kaş ile Dracos kafatasının üst kısmı
arasında gelişen gerçek, azgın çıkıntılar olabilir. (Bu klasik fiziksel özellikler Şeytan’ın
modern imajına atfedilmiş olabileceğini de söylememiz gerekiyor.) Draco türleri, diğer sürüngen varlıklarından
çok daha atletik bir yapıya sahip gibi görünüyor. Üst tarafları son derece zayıftır ve boyun
kasları çenelerinin tabanından omuzlarına yayılır. DRACO PRIME
Draco temasını bildiren bazı kişiler, beyaz toz pulları olan başka bir Draco’nun
yaklaşıp diğerlerine talimat verdiklerinde anlık olarak göründüğünü söylediler
. Bu vakaların her birinde, yeşilimsi kahverengi Draco varlıkları bahsettiğimiz beyaz pullu
DRACO PRİME türklerine karşı itaatkâr ve oldukça saygılı görünüyorlardı. Bu reaksiyon, Draco hiyerarşisinin cilt rengine
(ve muhtemelen bilinmeyen diğer genetik özelliklere) bağlı bir kast sistemi olduğunu gösteriyor. Griler gibi diğer insan olmayan varlıklar
da bu kanatlı varlıklar için benzer bir saygı pozisyonu gösterdiler, bu yüzden
Draco uzaylı komuta zincirindeki en iyi saldırganlar gibi görünüyor. Bu kontada ise bir sır perdesi oluşuyor,
bunların kendi planlamalarının ileri ‘kara’ projelerinde insanlarla etkileşime girenlerin
rütbesel anlamda kim olduğudur komutanlar, krallar, generaller, politikacılar mı yoksa
sadece sosyal basit varlıklar mı. SÜRÜNGEN GRİ MELEZLER
Draco ve Reptoidlere ek olarak, birçok insanın karşılaştığı iddia edilen çeşitli
melez türleri olsa da ortak noktada buluşan tanımlamalarda bu türü anlatıyor. Sürüngen gri melezlerinin çoğu oldukça
küçük boyuttadır. 1.20 ila 1.60 cm boyları arasındadır. Büyük kafatası, dikey kesikli büyük siyah
gözleri, kulakları, hafif gövdeleri, kolları ve bacakları vardır. Bu canlıların ya genelde bir birine eşit
olmayan 3 parmağa veya 4 parmağa sahip oldukları raporlanmıştır. Kısa pençeleri olduğu ve bazı durumlarda
hiç pençeleri olmadığı da belirtilmiştir. Ayakları genellikle süet deri görünümündedir. ancak bazı deneyimler ayaklarının ayak
parmakları olmadan kısa ve yetersiz olarak tanımlamıştır. Çeşitli gri sürüngen türleri arasında,
yeşilimsi tenli, koyu, metalik yeşil dikey göz bebeği yarığına sahip altın renkli
büyük badem şeklinde göze sahip bir tür de vardır. Gri bir varlık ile aynı temel fiziksel yapıyı
paylaşırlar ve genellikle derileriyle aynı renkte tek parça bir süet benzeri deriye
sahiptirler. 1. sezonda yer alan videolarımızda belirttiğimiz tanımlamalara yeni elde etmiş olduğumuz bilgileri de ekleyerek ekleyerek sizlerle paylaştım değerli arkadaşlar. Unutmayın ki reptoidler birçok açıdan çekim yapan kameraların karşısındayken açık vermesinin nedeni dikkatinin dağılması
sebebiyledir, oluştumuş olduğu manipule frekans aralığının bozulması çok zor
bir ihtimal olmakla birlikte barklı bir noktaya odaklandıklarında veya ani olaylara anlık
verdikleri tepkilere bağlı olarak o anki manipülasyon frekanslarının bozulması
sayesinde bazı anomaliler frekans yansımaları gözlemlenebiliyor. ve işte size birkaç örnek daha… Bilidiğiniz gibi bu tip durumları artık
ülkemizde de görmeye ve yaşamaya başladık, gündemi yakından takip etmeniz yeterli değerli
arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımız malesef ki kapatılmıştı,
uzun uğraşlarım sonucu kanal yeniden açıldı tüm özellikleri ile birlikte artık açık,
videolarımızı paylaşmanızı yorumlamanızı ve abone olmanızı bekliyorum, desteğinizin
karşılığını aydınlanmış videolar ile alacaksınız, hergün birer video ile
sizlere eşlik edeceğim. İnstagram.com/volkancelik videolari sayfamıza
gelin takibe geçin orada da .çok şey paylaşıyoruz. hafta sonra reptilianlar 2. sezon ve 4. video sizlerle buluşacak. Kendinize iyi bakın. Derleme, makale Volkan Çelik’e aittir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *