Lần Đầu Thử Gắp Iphone 11 Và Cái Kết Có Hậu | Lộc Gắp Iphone

Lần Đầu Thử Gắp Iphone 11 Và Cái Kết Có Hậu | Lộc Gắp Iphone


15 thoughts on “Lần Đầu Thử Gắp Iphone 11 Và Cái Kết Có Hậu | Lộc Gắp Iphone

  1. Minh sẽ đăng video mở hộp ở clip sau nhé.
    Xin lỗi các bạn là âm thanh video chưa tốt nha..
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *