7 thoughts on “Đây Là iPhone “Giá Rẻ” SE 2 Mà Chúng Ta Hằng Mong Đợi???

  1. Đang sử dụng iPhone X làm máy chính, mai mốt sắm thêm con iPhone SE nữa thì ta sẽ có bộ đôi iPhone S.E.X ( ͡° ͜ʖ ͡°)
    – Điện thoại giá rẻ: https://24hstore.vn
    – Sửa chữa điện thoại: https://chamsocdidong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *